16 02 2013

CHP Kimin Partisi ?...

 

 

 

“Aziz Valentine gününüz mübarek olsun tüketim toplumunun sürdürülebilir tüketime mahkum  müridleri” sözlerimizle 14 Şubat gününü tamamlarken; sanal ortamda bir duyum yer aldı, CHP kaynaklı…

CHP İstanbul Milletvekili Binnaz Toprak ve arkadaşları TBMM Başkanlığı’na sundukları bir önergeyle; lezbiyen, gay, biseksüel ve transseksüel  bireylerin toplumda uğradıkları ayrımcılığı gündeme getirerek, Meclis araştırması istemişler…Ve bir de sayın milletvekilleri yakınmışlar; Ailenin Korunmasına ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’a  “cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği” kavramlarının konulmadığı gerekçesiyle…Ve de bir bakıma “halkın partisinin” milletvekilleri eşcinsellerin savunmanlığına soyunmuşlar, bir başka deyişle cinsiyet değil ama kimlik değiştirmişler… ya da halktan kopa, kopa, uzaklaşa, uzaklaşa; halkın değil, eşcinsellerin milletvekili olmaya mı niyetlenmişler acaba ?...

 

Ergenlik çağlarımda, Bursa’da gençlerin dilinde bir tekerleme dolaşırdı…Zeki Müren askerdeyken, savaşa gitmiş, karşısında düşmanı görünce  kırıtarak; “kahrol düşman, al sana bomba” diyerek zarif bir el hareketiyle de bombayı düşmanın üzerine atmış içerikli bir tekerleme…

Bugünlerde de eşcinsellerin; “varsayılan” düşmanları için bombalar değil ama artık oklar var, CHP’nin okları…Eşcinsellerin “sözde” düşmanlarına karşı CHP; “kahrol düşman al sana altı ok” deme girişiminde…

 

Biz Bursalılar; Zeki Müren’imizi hep sevdik… Sakız Adası’nda; Osmanlı Sarayı’na içoğlanları yetiştirildiğini, üniversitede “Türk Siyasal Yaşamı” derslerinde öğrendik ve Divan edebiyatının; mahbub aşkı üzerine yazılmış methiyelerden oluştuğunu da henüz lise yıllarımızda öğrendik…Sahnelerde boy gösteren ya da TBMM’ye milletvekili olarak girmiş, ülkemiz  yazgısı üzerine söz söyleyen eşcinsel yurttaşlarımızı hiç yadırgamadık…

Hani Allah fakirin eşeğini kaybettirip, sonra da buldurup sevindirdiği gibi…Eşcinsellerin  hakları ellerinden alınmış da, yeniden kazanmaları için girişimde bulunulması gerektiğine ilişkin girişimler…Kısaca bizler onlara haksızlık etmedik ki…Elbetteki ülkemizin Batısı’nda…Doğu; her zaman bambaşka…Türkiye’nin değişmeyen ikili yapısı; Doğusu ile Batısı arasındaki değer yargılarının bir diğerinden başkalığı…

Ülkemizin bir tarafı  Cennet, diğeri Cehennem kapısı…Kadınlar için de böyle değil mi, dışlanma, yok sayılma ve aşağılanma bağlamında ?...Üçüncü cinsliğe soyunanlar için de öyle…

 

Bilindiği gibi küreselleşmenin öncelediği bir kavram; eşcinsel hakları/özgürlükeri…Vahşi kapitalizm; dişli çarklarında öğütürken sıradan insanı, siyasal ve sosyal haklarını sınırlandırırken acımasızca sömürdüğü yurttaş statüsündeki kölelerini, kullarını…Onlara avunsunlar diye; III.Kuşak üst başlığı altında bir takım haklar sürdü, koşullarını kendisinin belirlediği 21.yüzyıla özgü demokrasi pazarına…ki kadın, çocuk, çevre, insan hakları ve elbetteki eşcinsel hakları kavramlarıyla içini doldurdu üçüncü kuşak haklar olgusunun…

Küresel düşün, yerel yaşa söylemiyle birlikte; “bütün dünyanın işçileri birleşin” yerine, artık bütün dünyanın eşcinsellerini birleşmeye yönlendiriyorlar, özendiriyorlar… İşçinin, emekçinin bayramı 1 Mayıs da bile; eşcinseller artık en önde… Tüm işçiler, emekçiler için; iş güvencesi, sendikal haklar, sigorta ve sosyal güvenceler, eşit işe, eşit ücret ilkesi, taşeronlaşma ucubesi, siyasal hakların tırpanlanması, kentsel dönüşüm saldırısıyla yurttaşın konut ve barınma hakkının gasp edilmesi/elinden alınması ve en önemlisi ulusun bireyi, devletin yurttaşı kimliğinin, kimlik bilincinin halktan çalınması bir yana…İlk sırada; eşcinsellik sorunsalı…

Dünya kamuoyunun genelinde ilk sıraya yerleştirildi; eşcinsel hakları…

Sanki dünya genelinde; insan soyu içinde uğranılan haksızlık yalnızca cinsel seçimlerinden/yaşam biçimlerinden dolayı eşcinsel topluluğu/kümesi içinde yer alanlara yönelik…Ülkelerin sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yapısındaki olumsuzluklar, Dünya genelinde artan yoksulluk, açlık ve sağlık sorunları, giderek niteliksiz bir yapıya dönüşen nüfus yapıları, gelecek kaygısı, evsizlik, eğitimsizlik, ekmeksizlik, en önemlisi de susuzluk sorunlarına çözüm bulunmuş da kaygılanılacak tek sorun; eşcinsellerin yaşam koşullarını iyileştirmek, düzenlemek, onların nasıl  ya da kimlerle seviştiğini irdelemek, onlara mutlu olacakları koşulları sunmak…

Ve artık ülkemizde de onlar için kaygılanan bir parti var; CHP… Daha açık bir deyişle; Cumhuriyet HALK Partisi, nam-ı diğer; halkın partisi…Hani şu altı oklu parti…Ve altı okunun anlamı da; Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Milliyetçilik, Laiklik, Devletçilik ve Devrimcilik olan parti…

Ki o parti; son yıllarda halktan uzaklaşmış, halkın partisi olmaktan çoktan çıkmış…Say ki  bir bakıma “devrim” yapmış, çağı yakalamış, 21. yüzyıla, küreselleşme çağına, onun yükselen değerlerine uyum sağlamış, anlaşılan odur ki eşcinsellerin partisi olmaya, onların haklarını savunmaya başlamış… Kuşkusuz BinnazToprak ve arkadaşlarının girişimleri de bu değişimin, dönüşümün açık bir göstergesi…

 

Özetle;

CHP eşcinsellerin hakları için önerge vermiş Meclis’e…Bunun anlamı; eşcinsellere düşmanlık edenlere, diyecek ki CHP; kahrol düşman, al sana altı ok…

CHP halktan kopa, kopa…

CHP altı oku kıra, kıra…

Geldi sıra; eşcinsel haklarını savunmaya, dolayısıyla eşcinsellere tutunmaya…

Oldukça kalabalık bir kitle; CHP’nin bu seçimi, gelecek seçimler için “kendince” akıllıca…

 

Dünya’da işçinin, emekçinin değil; eşcinselin hakkını savunmak, kapitalist düzenin izin verdiği neredeyse tek alan…Devrimci yapısıyla; CHP mi olacak bu olanağı tepen, bu gidişin dışında kalan ?...

 

Kadınlar; öldürüle, öldürüle tükenecek türleri diye, CHP’de umut bağlanmış 45 numara stilettoluların oylarına… Bu gidişle, olur mu, olur oylar sandıkta…

Üstelik AKP’li Selma Aliye dememiş miydi; “eşcinsellik hastalık” diye ?... Ve böylelikle eşcinsel oylarını altın tepside sunmuş oldular CHP’ye…İş bilenin, kılıç kuşananın; kuşkusuz eşcinsel oyları da gidecektir CHP’ye…

Bundan böyle; CHP yerine, CEP olarak tabelalarını da dönüştürürlerse…Sakın şaşırmayınız…

Ne diyelim; altı ok daha öncesinde, kara çarşafa dolanmıştı, şimdi de eşcinsellere dönüşüyor…Hayırlı olsun demokrasimize…

 

Selma ERDAL; İstanbul, 16 Şubat 2013

 

 

0
0
0
Yorum Yaz